KOLIBA URBANOV  VRCH

DENNÉ  MENU  VÁM  BUDE  ÚČTOVANÉ  V SUME     3,50 € s DPH
Hlavné jedlo bez polievky – 3,00 €  polievka bez hlavného jedla - 1,80 €
Objednávky prijímame deň vopred na č.t.   0910 686 127     / 0915 690  757


PRIJÍMAME    AJ   STRAVNÉ  LÍSTKY!!!