Ponúkame


VEČERNÉ LYŽOVANIE  pondelok -streda-piatok
 17:00 - 21:00 hod.
  Aktuálne info nájdete stále na www.holidayinfo.sk  !!!
Zalietaj si nadzvukovou rýchlosťou 1200 km/h

Cena: 10€/30min Objednávky len na t.č. 0915 69 07 57  v čase od 8:30-18:00Organizačné informácie: Samotný simulačný letový program začína zoznamovacou inštruktážou v trvaní 10 minút, v rámci ktorej letový inštruktor oboznámi záujemcu s ovládacími prvkami kabíny lietadla ktorými pilot ovláda letovo - navigačné režimy lietadla a režimy pre virtuálne  vedenie vzdušných súbojov. Po vykonanej inštruktáži zákazník - pilot nastúpi do kabíny leteckého simulátora a v trvaní 20min od štartu až po pristátie vykonáva pod dozorom inštruktora samotný let. Simulačný program je zhotovený tak, aby si zákazník - pilot užil pocit letovej reality, ktorá je podľa požiadaviek uspôsobená pre laickú  verejnosť, tak i pre skúsených profesionálov. Je to  jedinečná forma relaxu, či už pre mládež, tak i pre dospelých. Vstupenky je možné  si zakúpiť priamo na recepcii alebo reštaurácii.